Zvážme si to

Už pri obyčajnom nákupe v potravinách sa môžeme rozhodnúť, na ktorú misku váh sa prikloníme. Ohryzok jablka sa rozloží za 16 dní, tetrapack za 100 rokov. Musíme si uvedomiť ako veľmi je životné prostredie závislé od našich "malých" rozhodnutí.

Meno autora/autorov: 
Ema Mančíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď