Zrodený z popola

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Viktória Mrvová, Laura Moravčíková, Lenka Adámková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Osadením tabuliek s informáciami o udržateľnosti priestoru pred železničnou stanicou v Trnave viesť ľudí k šetrnému správaniu sa k priestoru pred ňou. Pozornosť zamerať na správanie sa najmä fajčiarov, aby aj oni prispeli k minimalizácii nepriaznivého dopadu na životné prostredie, tým že ohorok hodia do odpadkových košov.