Znečistená príroda okolo nás...

Príroda je ako minca. Má peknú stranu ale aj tú škaredú...​

Meno autora/autorov

Zuzana Živčicová, Oliver Lacko a Simona Švančárová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: