Zmena je možná

V súčasnom uponáhľanom svete si neuvedomujeme, koľko zbytočného odpadu vyprodukujeme kupovaním jedla v krabičkách na jedno použitie. Nie je jednoduché zmeniť spotrebiteľov. Snaha vystúpiť zo zaškatuľkovaného sveta je možná zo dňa na deň. Je to len naša voľba. Stačí len naozaj chcieť.

Meno autora/autorov

Lenka Adámková, Viktória Mrvová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: