Zimná nádhera

Súťaž: 
Litter Less

Zima vie byť krutá, ale i krásna. Jej krásu sa snažíme zachytiť fotoaparátom. Niekedy sa však v zábere ocitne ,,nechcený objekt", ktorý kazí ľadovú nádheru. Tomu by sme mali zabrániť, a to nie len kvôli vydarenej fotke...

Meno autora/autorov: 
Viktória Jakubcová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves