Zimná nádhera

Zima vie byť krutá, ale i krásna. Jej krásu sa snažíme zachytiť fotoaparátom. Niekedy sa však v zábere ocitne ,,nechcený objekt", ktorý kazí ľadovú nádheru. Tomu by sme mali zabrániť, a to nie len kvôli vydarenej fotke...

Meno autora/autorov

Viktória Jakubcová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: