Zeleň ustúp, lebo MY BUDUJEME!

Reportážny kontext/riešenie problému:

Záujmy človeka sú často nad zdravým rozumom. Snažíme sa prírodu pretvoriť tak, že ju často znivočíme a už nevrátime do pôvodného stavu.

Meno autora/autorov

Adela Pechová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Budovateľský rozmach je nad záujmami prírody i života okolo nás.