Zaslepený

Už sme si zvykli nepozerať sa na to, čo jeme. Obaly nás zaslepili. Už nevidíme, sme slepí.

Meno autora/autorov

Ema Ižvoltová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: