Zaparkované

Už aj odpadky majú svoje miesto kde môžu "zaparkovať". Ale ich skutočné miesto je v odpadkovom koši nie pri stojane na bicykle.

Meno autora/autorov

Ema Mančíková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: