Zaparkované

Už aj odpadky majú svoje miesto kde môžu "zaparkovať". Ale ich skutočné miesto je v odpadkovom koši nie pri stojane na bicykle.

Meno autora/autorov: 
Ema Mančíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď