Zabudnutá flaša

Súťaž: 
Litter Less

Ľudia stále dokážu vytvárať skupiny, ktoré riešia rôzne problémy. Vytvárajme skupiny, ktoré budú zberať takéto zabudnuté flaše a iné odpady.

Meno autora/autorov: 
Matej Mikloš
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín