Výstavba domov na mieste, kde stáli lesy

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Natália Regendová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: