"Vlčia skládka"

Súťaž: 
Litter Less

 Nelegálnych skládok odpadu je po celom Slovensku ako maku. Dlhodobý problém tohto národa. Správame sa ako" vlčia svorka" - niekedy bezohľadne k prírode. A ona nám ukazuje svoju silu v spojení s estetickým citom pre krásu.

Meno autora/autorov: 
Ivan Milan Dinga
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves