Vitajte v Bratislave 3

Bratislava Hlavná Stanica - Vstupná brána do Slovenska, ktorá je preplnená odpadkami a rujnami.

Meno autora/autorov

Szőcs Abigél

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická, Račianska 190 Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: