"Triedime" papier

Triedenie-netriedenie.

Meno autora/autorov

Klara Delia

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Cieľom tejto fotografie je poukázať na to, že neustále netriedime odpad správne a tieto činy môžu viesť k celkovému zníženiu kvality nášho prostredia ale i života.