Topenie sa v mori pravdy

Zakrývame si oči pred tým, čo nechceme vidieť. Toto je pravda.

Meno autora/autorov

Ema Ižvoltová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: