Tam, kde ani pes neštekne

V Majcichove na Hlavnej ulici, smerom do Opoja, si majiteľ pred domom vytvoril odkladací priestor. Keď jedna skládka je odstránená, vystrieda ju iná. Predstavitelia obce by mali prísnejšie pristupovať k nezodpovedným občanom. Upravené ulice sú vizitkou obce a jej obyvateľov.

Meno autora/autorov

Viktória Mrvová, Laura Moravčíková, Lenka Adámková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Verejný priestor, ale aj priestory pred domami v Majcichove sú vizitkou vedenia obce a jej obyvateľov. Bolo by potrebné, aby samospráva obce k problému nebola benevolentná. Najprv výchovou obyvateľov obce znížiť nepriaznivý dopad nesprávneho nakladania s komunálnym odpadom na životné prostredie komunity obce. Ak toto opatrenie nebude účinné, zaviesť prísnejšie opatrenie, napríklad aj pokutovaním.