Takto "lovia" mladí reportéri

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Nicolas Kohút

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ľudia by si mali pomáhať vo všetkých ohľadoch. My sme si pomohli a vznikla takáto fotografia.