Svetlá smogu

Cesta autom. Pohodlie za volantom alebo tichý zabijak? Nejde pritom o žiadne zveličovanie. Vodičov na ceste západom slnka chránia svetlá ich áut, ktoré vytvárajú svetelný smog. Nielen svetelný smog ale aj ten bežný ohrozuje životné prostredie.

Meno autora/autorov

Marek Jakubec

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická, Račianska 190 Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: