Stromy v zajatí

Reportážny kontext/riešenie problému:

Škoda že stromy nie sú ako rieka. Plávali by čo najďalej od nezodpovedných ľudí.

Meno autora/autorov

Naďa Neuvirtová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 6. Čistá voda a hygiena

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: