Stratená v prírode

Slovensko zaostáva v recyklovaní obalov zo skla za ostatnými krajinami EÚ.  Nedokážeme recyklovať ani 40 percent obalov zo skla, pričom európsky priemer je viac ako 68 percent.

Meno autora/autorov

Norbert Frankovič

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: