Strach z plastovej budúcnosti

Plasty aj iný odpad nás ničia. Bojíme sa toho, čo prinesie zajtrajšok.

Meno autora/autorov

Petra Kurtinová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: