Stavba súčasnosti

Zachráňme prírodu, aby takto nevyzeralo každé hniezdo. Aj v okolí domov žijú zvieratá, ktoré si stavajú obydlia. Bohužial, nepoužívajú len prírodný materiál, ale aj pre nich nebezpečné látky, ktoré nájdu vo svojom teritóriu.

Zabráňme tomu, aby to pokračovalo. Nech v budúcnosti nie je náš svet len z plasu.

 

Meno autora/autorov

Lukáš Zenka

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium. M. R. Štefánika, Nové mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: