Šťastie v skromnosti

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Tereza Zelenáková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Fotografia ukazuje problematiku starých ľudí a ich vyrovnávanie sa s konzumným spôsobom života. Sú sebestační. Dokážu si všetko zaobstarať sami. Nepotrebujú prepych, uskromnia