Srdce fajčiara

Niektorí fajčiari vraj nemajú srdce. Tento fajčiar si ho vytvoril zo špakov cigariet. Tomu sa hovorí láska k závislosti. 

Meno autora/autorov

Radka Lamačková

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: