Správny postoj

Správny postoj môžeme zaujať aj pri nakladaní s plastovým odpadom. 

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Veková skupina: 
19-24
Škola: 
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves