Správne vychladené pivo?

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Sandra Šúkalová, Rebeka Fišerová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Táto fotka zobrazuje ako to vyzerá v našich mestách a v okolí. Mali by sme to zmeniť, aj malá pomoc môže byť nakoniec veľká.