Spolu s kolesami sa odkotúľal aj úžitok

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova

Veková skupina

11-14

Škola

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: