Smutný koniec veselého začiatku

Súťaž: 
Litter Less

Na začiatku všetkého boli darčeky pod stromčekom. Teraz je to naopak. Stromček akoby sa ocitol pod obalmi z darčekov. Technické služby mesta síce tieto zbytky Vianoc odvezú, ale kým sa tak stane, je to smutný pohľad. (Nové Mesto nad Váhom, 2017)

Meno autora/autorov: 
Tomáš Zenka
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom