Smrť v kvapke oleja

Súťaž: 
Litter Less

Čo spôsobí jedna kvapka motorového oleja v malej mláčke?!
V dažďovej mláke sa krásne odrážajú stromy a obloha, zrazu sa tam náhodne dostane jedna kvapka oleja z auta a všetko je preč.
Z môjho detského pohľadu si ani nedokážem (a vlastne ani nechcem) predstaviť, čo sa stane, ak dôjde k obrovskému úniku ropy v mori. Spôsobí to trápenie a smrť mnohým živočíchom aj rastlinám.
Už jedna kvapka oleja je zlý začiatok...

Meno autora/autorov: 
Eva Mančíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Základná škola Juraja Fándlyho Sereď