Sídliskový zberný dvor

Súťaž: 
Litter Less

Mesto Nová Dubnica umožňuje dvakrát do roka svojim obyvateľom vynášať veľkorozmerný odpad. Chce tak pomôcť ľuďom, ktorí nemajú akým spôsobom odviesť odpad na zberný dvor. Občania si túto vymoženosť nevážia a na niekoľko dní v roku sa tak sídliskové dvory menia na smetisko.  

Meno autora/autorov: 
Dávid Prekop
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica