Rybárska sezóna 2019

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Jakub Králik

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 6. Čistá voda a hygiena

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Rieka Vlára je zdrojom vody pre veľkú spádovú oblasť, avšak nedostatočne sa staráme o jej čistotu.