Prosíme o pomoc

Rany, ktoré nám odpad robí sa ťažko hoja. Pomôžte nám v boji so zlým...

Meno autora/autorov

Petra Kurtinová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: