Prosíme o pomoc

Súťaž: 
Litter Less

Rany, ktoré nám odpad robí sa ťažko hoja. Pomôžte nám v boji so zlým...

Meno autora/autorov: 
Petra Kurtinová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Mládežnícka, Púchov