Prírodný Second-Hand

Topánky a oblečenie, ktoré vyzeli vo výklade v obchode inak. Teraz sa dostali do výkladu hamby, ktorý odzkadluje hlúposť a nezodpovednosť spoločnosti.

Meno autora/autorov

Jennifer Paulína Muráriková, Katarína Božiková

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: