Príroda všetko vidí

Oko prírody vidí aj to, čo je zdanlivo skryté.

Meno autora/autorov

Ema Ižvoltová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: