Pre lásku nevideli svet okolo

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Petra Vraníková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: