Pre aroganciu neplatia žiadne zákazy

Odpad je vedľajší produkt existencie ľudskej civilizácie a jeho objem narastá tým, ako sme "civilizovanejší". Zamyslime sa nad tým a riešme to už dnes!

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad