Pre aroganciu neplatia žiadne zákazy

Odpad je vedľajší produkt existencie ľudskej civilizácie a jeho objem narastá tým, ako sme "civilizovanejší". Zamyslime sa nad tým a riešme to už dnes!

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova

Veková skupina

11-14

Škola

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: