Pouličný výpredaj

Reportážny kontext/riešenie problému:

 To, čo my vyhodíme, iní využijú. Pokúsme sa menej vyhadzovať to, čo sa dá ešte použiť.

Meno autora/autorov

Daniel Ševčík

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: