Pouličné "umenie"

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Kristián Palko

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Táto fotka má ukázať, ako si šanujeme svoje mesto a okolie.