Po búrlivej noci

Súťaž: 
Litter Less

Fotografia Po búrlivej noci vznikla na autobusovej zastávke Patronka po víkende.

Meno autora/autorov: 
Zuzana Szalayová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
SOŠ Polygrafická, Račianska 190 Bratislava