Po búrlivej noci

Fotografia Po búrlivej noci vznikla na autobusovej zastávke Patronka po víkende.

Meno autora/autorov

Zuzana Szalayová

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická, Račianska 190 Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: