Odlety a prílety

Pravidelne prilietajú a odlietajú nielen lastovičky ale i igelitové sáčky z blízkej skládky. 

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: