Oddychová zóna

Súťaž: 
Enviro

Po roztopení ľadu sa v rieke Hornád objavuje odpad rôzneho druhu. 

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves