Niečo tu chýba !

Súťaž: 
Litter Less

Tak, ako tomuto hrnčeku chýba uško , nám chýba odhodlanie vstať a niečo spraviť s odpadkami okolo nás. Neseď doma a nepozeraj krásne obrázky prírody na počítači alebo mobile. Vstaň a choď do lesa , prírody či parku a keď tam niečo uvidíš, zober ten odpad a daj ho tam, kam patrí - do KOŠA !

Meno autora/autorov: 
Lenka Suchá
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
SOŠ Pruské