Nepatrím nikomu

Život v centre mesta môže vyzerať aj takto. V neobývaných, opustených budovách sa usádzajú bezdomovci a ani im nie je celkom ľahostajné, v akom prostredí žijú. 

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

19-24

Škola

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 3. Kvalita zdravia a života

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: