Nepatrím nikomu

Život v centre mesta môže vyzerať aj takto. V neobývaných, opustených budovách sa usádzajú bezdomovci a ani im nie je celkom ľahostajné, v akom prostredí žijú. 

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Veková skupina: 
19-24
Škola: 
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves