Nemôžem dýchať

V Bratislave je veľmi veľa tovární a tisíce aút, ktoré znečistujú vzduch. Nevšímame si to a myslíme si, že je to dobré pre rozvoj ekonomiky, skúste to ale vysvetliť daľším generáciam, ktoré nebudú môcť dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu a prechádzať sa po kontaminovanej pôde.

Meno autora/autorov

Lukáš Krnčok

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: