Nebezpečná cesta za vzdelaním

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Laura Moravčíková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Vybudovaním chodníka pre chodcov sa výrazne zníži riziko ohrozenia chodcov a taktiež sa zlepší bezpečnosť cestnej premávky.Takýmto opatrením sa taktiež zvýši kvalita života obyvateľov v tejto časti Opoja.