Na špičkách

Veľkosť kontajnerov na odpadky nevyhovuje malým deťom. Dôchodcom zase robí starosť fakt, že sa odpadové nádoby ťažko otvárajú. A tak končia odpadky často pri kontajneroch. Nie je čas tieto koše na odpad nahradiť moderným riešením? 

Meno autora/autorov: 
Miroslava Mrišová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica