Most

Rieka je zdrojom života. Je ako most spájajúci 2 brehy. Rieka spája človeka s prírodou. Nedovoľme, aby sme to spojenie stratili a zničili znečistením rieky.

Meno autora/autorov

Viktória Jakubcová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: