Most

Súťaž: 
Litter Less

Rieka je zdrojom života. Je ako most spájajúci 2 brehy. Rieka spája človeka s prírodou. Nedovoľme, aby sme to spojenie stratili a zničili znečistením rieky.

Meno autora/autorov: 
Viktória Jakubcová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves