Mám nezáujem aj keď nemusím

 

Počas poobedňajšej dopravnej špičky sa za upravenou zastávkou Patrónka nachádza tá znečistenejšia časť tejto zastávky. Na mieste, kde si väčšinou fajčiari skracujú svoje čakanie na autobus, čaká na svoj spoj aj mladá tínedžerka.

Meno autora/autorov

Marek Jakubec

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická, Račianska 190 Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: