Kukurica s príchuťou azbestu

Súťaž: 
Litter Less

Po poli kde rástla kukurica bol roztrúsený stavebný odpad a v nerozhrnutej ornici sa nachádzajú drobné odpadky. Starosta obce prisľúbil, že po rozhrnutí sa uskutoční brigáda na vyzbieranie nechceného "hnojiva". Budeme to sledovať pozorným okom...

Meno autora/autorov: 
Pusztaiová Dominika, Mokrá Nina
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi