Ľudské ego

Ľudské ego v spojení s rýchlou a hektickou dobou, vytvára pomyselnú hranicu dokonalosti. Vytvára ilúziu, ktorej veríme.

Vytvárame svet, o ktorom si naivne myslíme, že je krajším miestom. Myslíme si, že naše slepé odhodlanie dokázať okoliu úspech je tak užitočný, že zabúdame na všetko, čo stojí okolo nás. Na samotný život. Na podstatu jeho bytia. Zabúdame na to, čo je reálne dôležité pre našu budúcnosť. Zabúdame robiť svet miestom, v ktorom vieme nájsť budúcnosť. Ničíme všetko čo stojí v ceste našemu vlastnému úspechu na úkor prírody. Myslíme si, že vieme. Myslíme si, že si uvedomujeme vážnosť situácie, no napriek tomu je hranica našej vlastnej predstavy o krajšom mieste tak vysoko, že je obtiažne ju vôbec dosiahnuť. No napriek tomu ju neustále presahujeme. Napriek našemu vedomiu, že svet sa stáva špinavým miestom bez možnosti vlastného rozvoja, pokračujeme a ničíme.

Položme si otázku – robíme veci správne? Naše poznanie sa stalo železnou bariérou, ktorá nám znemožňuje dýchať.

Meno autora/autorov

Tomáš Pavlík, Lukáš Karaba

Veková skupina

19-24

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: