A kto ochráni ju?

Meno autora/autorov

Daniela Bušová

Veková skupina

19-24

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: