A kto ochráni ju?

Meno autora/autorov: 
Daniela Bušová
Veková skupina: 
19-24
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom